PPU Łężyk

Fundusze europejskie

Logo Fundusze Europejskie - Inteligenty Rozwój
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Bank Gospodarstwa Krajowego
Logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Łężyk” Zygmunt Łężyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji otworowanych betonowych elementów dla uzbrojenia sieci mediów”.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowej grupy produktowej tj. otworowanych elementów z fibrobetonu do budowy sieci mediów, w tym sanitarnej, deszczowej teletechnicznej i innych.

W efekcie wdrożenia nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych produktów otworowanych elementów uzbrojenia sieci mediów w budownictwie z fibrobetonu HFDC o zwiększonej wytrzymałości i szybkich przyrostach początkowych.

Wartość projektu: 3 115 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 713 250,00 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe ”ŁĘŻYK" Zygmunt Łężyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wstępnego przetwarzania odpadów spożywczych”.

Celem projektu jest rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy o usługę wybudowania linii do przetwarzania odpadów spożywczych przy biogazowni. Uzyskany w ten sposób środek trwały ma umożliwić dalsze przerabianie odpadów organicznych w procesie fermentacji.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy o opracowaną technologię. Przyczyni się to, do nawiązania współpracy z nowymi klientami, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W konsekwencji zaś spowoduje znaczący wzrost przychodów. Ponadto, realizacja projektu, opartego na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania, polegającego na przetwarzaniu odpadów spożywczych, wzmocni wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego ekologicznie.

Wartość projektu: 488 310,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 317 600,00 PLN